Cenovnik Šablona za "URADI SAM" komplet      Str.  1 - 71
svako slovo
Komplet
Komplet nota
1
Komplet 36 slova
(+ 8 slova na poklon)
NA TABLU UKUPNO
12(POPUST)
svaka zvezda
1
Komplet
Komplet 44 zvezda
44 kom. =  44
NA TABLU UKUPNO
12 ,(POPUST)
Cvetni Komplet
(33 cveta)
NA TABLU UKUPNO
12(POPUST)
www.crnakana.com

Tel:
Srbija+381
(0)64/ 26 79 680
(0)11/ 413 20 18

Hrvatska:
01/ 777 69 19