Cenovnik Šablona na Veliko      Str.  1 - 71
Komplet nota
Komplet SLOVA
Komplet ZVEZDA
svako slovo
0,1
Komplet 36 slova
(+ 8 slova na poklon)
NA TABLU UKUPNO
3,6
svaka zvezda
Komplet 44 zvezda
NA TABLU UKUPNO
4,4
Cvetni Komplet
(33 cveta)
NA TABLU UKUPNO
9,6
0,1
www.crnakana.com

Tel:
Srbija+381
(0)64/ 26 79 680
(0)11/ 413 20 18

Hrvatska:
01/ 777 69 19